harga-emas.net

Harga Emas Hari Ini
Unit US Dollar Kurs Dollar (BI) Rupiah
Oz 1.258,67 (+7,00) 13.316,00 16.760.450
Gr 40,47 13.316,00 538.861 (+2.996,84)
Kg 40.467,18 13.316,00 538.860.972
Update Emas : 25 Mei 2017, pukul 16:30 | Update kurs : 25 Mei 2017, pukul 14:00
Logam Mulia Antam (dalam ribuan 000)
Gr Antam
25 Mei 2017, pukul 09:32
Pegadaian
24 Mei 2017
per Unit (Rp) per Gram (Rp) per Unit (Rp) per Gram (Rp)
1 586,0 586,0 604,0 604,0
5 2.785,0 557,0 2.873,0 574,6
10 5.520,0 552,0 5.572,0
(-27,0)
557,2
25 13.725,0 549,0 13.850,0
(-40,0)
554,0
50 27.400,0 548,0 28.060,0 561,2
100 54.750,0 547,5 55.500,0
(-100,0)
555,0
250 136.750,0 547,0 138.600,0
(-400,0)
554,4
500 273.300,0 546,6    
Harga pembelian kembali : Rp. 530,0/gram